Rezumatul va fi redactat în engleză și română.

Fișierul unic conținând rezumatele în română și engleză va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.

Ex: Popescu I.

Structura rezumatelor:

  • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 100 de caractere
  • Numele autorilor scrise pe un rând şi în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori (fără titluri academice). Autorii vor fi scriși sub forma nume, prenume. Ex. Popescu, Ion
  • Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
  • Textul în limba română se va scrie obligatoriu cu diacritice!
  • Pentru redactarea textului se va folosi Times New Roman, 11pt
  • Textul propriu zis va avea maxim 250 de cuvinte cuprinzând obligatoriu: introducere, material și metodă, rezultate și concluzii
  • Nu se acceptă tabele, grafice, fotografii şi bibliografie în rezumat
  • Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
  • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
  • Conținutul rezumatului este în totalitate responsabilitatea autorului. Vă recomandăm ca înainte de trimitere să verificați și să corectați varianta în limba engleză a rezumatului.

Rezumatele vor fi trimise online până la 08.03.2019

În legătură cu redactarea rezumatelor pentru conferința AMLR vă precizăm următoarele:
• După titlul în limba română specificați dacă lucrarea este comunicare orală (C) sau prezentare poster (P).
• Titlul și textul rezumatului se redactează în limba română și engleză ÎN ACELAȘI DOCUMENT word.
• Înainte de trimitere verificați corectitudinea formulării în limba engleză, precum și scrierea versiunii în limba română folosind diacritice.
• Fiecare dintre variante (în română și engleză) trebuie să conțină trei cuvinte cheie.

Rezumatele acceptate în urma recenziei științifice vor fi incluse în programul conferinței doar dacă autorul prezentator va fi înregistrat ca participant, prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de participare. Dacă participarea la conferință este condiționată de acceptul lucrării, autorul prezentator se va înregistra după primirea acceptului.

Numele autorilor vor fi trecute doar în caseta Autori și afilieri, NU și în documentul care conține rezumatul. 

Documentul încărcat va conține rezumatul în română și engleză.