Tematica:
• Managementul calității în laboratorul clinic
• Metode, aparatură și automatizare în laboratorul clinic
• Formarea profesională și educația medicală continuă a specialiștilor de laborator
• Valoarea clinica a medicinei de laborator
• Actualități în testarea genetică și biologia moleculară
• Biomarkeri în boli cardiovasculare și sindromul metabolic
• Actualități în diagnosticul hematologic
• Actualități în diagnosticul de laborator în toxicologie
• Rezistența la antibiotice și infecțiile nosocomiale
• Diagnosticul serologic în bolile infecțioase
• Actualități în diagnosticul de laborator al bolilor parazitare
• Varia